گەنگەشا ناما دكتورایێ یا قوتابیا خاندنا بلند
Sept. 15, 2019, 10:29 a.m.

ئەڤرو رێكەفتی ٩/٩/٢٠١٩ روژا دووشەمبی ل كولیژا چاندنێ ل هولا مدرج و ب حازربونا راگرێ كولیژێ دكتور #كمال_نعمان_سیف_الدین و هندەك ژ دكتور و ماموستایێن كولیژێ گەنگەشا ناما دكتورایێ یا قوتابیا خاندنا بلند فیروز رمظان ب سه ركه فتيانه هاته پێشكێشكرن