گه شتا قوتابيێن پشكا پاراستنا رووه كى بوو ده ڤه را باجلور و سندورێ
Aug. 7, 2018, 4:53 p.m.

گه شتا قوتابيێن پشكا پاراستنا رووه كى بوو ده ڤه را باجلور و سندورێ ژبو كومكرنا سامپلێن مێش و مورا بسه رپه رشتيا م.جيهان و م.پيمان و م.شرين .....