پشکا تیورزما گەشتیاری رابون ب گەشتەکا زنستی
July 19, 2018, 4:56 p.m.

پشکا تیورزما گەشتیاری رابون ب گەشتەکا زنستی بو رێڤەبەریا دارستان و پاوان ل زاویتەی ب سەرپەرشتیا
دکتور.. اسعد