ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پرۆپۆزەلێ دکتورایێ هاتە گەنگەشە كرن
Sept. 28, 2021, 1:30 a.m.

ل رۆژا 27/09/2021 پرۆپۆزەلێ دکتورایێ یێ قوتابی (نارين عبدالعزيز شيخو) قوتابیێ دکتورایێ ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پشكا بەرهەمێ گیانەوەری هاتە گەنگەشە كرن لژێر ناڤێ

Prevalence, Isolation, Biochemical, performance, quality and Molecular Characterization of Salmonella, Staphylococcus and E. coli from Chicken Meat

لژنا گەنگەشێ ژ ڤان بەرێزان پێكهاتبوو

  • پ. د. كركز محمد ثلج (سه روك)
  • پ. ھ. د. إبراهیم اسود بکر (ئه ندام)
  • پ. ھ. د. أحمد بشیر محمد (ئه ندام)
  • پ. ھ. د. شوکت عبدالرزاق محمد صدیق (ئه ندام)
  • پ. ھ. د. جاسم محمد عبدو (ئه ندام و ريبه ر)

پشتی تێبینیێن لژنا گەنگەشەكرنێ‌، پرۆپۆزەل هاتە وەرگرتن كو ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ ڤەكۆلین ل سەر بهێتە كرن بۆ ناما دکتورایێ