كومبونا لژنێت كونفرانسێ نیڤدەولەتى یێ چاندنێ یێ سیێ
Sept. 15, 2019, 10:34 a.m.

ئەڤرو رێكەفتی ١١/٩/٢٠١٩ روژا چارشەمبی ب حازربونا راگرێ كولیژێ دكتور#كمال_نعمان_سیف_الدین و هاریكارێ راگری دكتور #شكری_حجی 
كومبونا لژنێت كونفرانسێ 
نیڤدەولەتى یێ چاندنێ یێ سیێ دگەل كوليژا چاندن ودارستان یا زانكويا ميسل ب سپونسەريا سەنتەرێ نون یێ ڤەكولينا بو بەرهەڤيا كونفرانسی