كاركرنا لسه ر فه كولينەكێ ژبو چەوانيا چاندنا فريزەی د چه ند قوناغێت جودا جودا
April 18, 2019, 11:23 a.m.

ئەڤرو رێكەفتی ٢/٤/٢٠١٩ روژا سێ شەمبی ل پشكا بیستانكاری چەند قوتابیێن پشكا ناڤبری چەند قوتابی دگەل دكتور یوسف علی رابون ب كاركرنا لسه ر فه كولينەكێ ژبو چەوانيا چاندنا فريزەی د چه ند قوناغێت جودا جودا