ستافێ پشكا بيستانكاری رابو ب نيژەنكرنا خانيێ داری
July 1, 2019, 10:52 a.m.

ئەڤرو رێكەفتی ٢٤/٦/٢٠١٩ ستافێ پشكا بيستانكاری رابو ب نيژەنكرنا خانيێ داری يێ خودانكرنا گول و نەماما و باقژكرنا دەورو بەرێت وێ دەست خوشی ل ستافێ پشكا ناڤبری دكەین