دەست بکاربو وەک سەروکێ پشک
Dec. 3, 2020, 11:55 a.m.

ل دیف رێنمایێت کارگێری ولدیف داخازا سەروکێ پشکا بەرھەمێ گیانەوەری د. خلیل عبدالقادر ئەڤرو رێ ورەسمێت دەست ژکاربەردانا وی ھاتە کرن و بەرێز د. جمال صدیق دەست بکاربو وەک سەروکێ پشکێ

دەست خوشی ل د. خلیل دکەین

داخازا سەرکەفتنێ بو د. جمال دکەین