ئەنجام دانا چەند كارێن پێتڤی لناڤا كولیژێ و كێلگەیێن وێ دا
June 10, 2020, 11:50 a.m.

ب. حازربونا هاریكارێ راگری هێژا دكتور #شكری_حجی و بەرپرسێ یەكا كێلگە و پروژان ماموستا هوگر عصمت رابون ب. ئەنجام دانا چەند كارێن پێتڤی لناڤا كولیژێ و كێلگەیێن وێ دا