ئەنجام دانا چەند كارێن كێلگەی یێت فەر
June 10, 2020, 11:22 a.m.

ب حازربونا هاریكارێ راگری هێژا دكتور #شكری_حجی و سەروك پشكێ پشكا دارستان دكتور #جوتیار_جاسم رابون ب. ئەنجام دانا چەند كارێن كێلگەی یێت فەر دگەل سوپاسیا بو پشكداران