گەشتا زانستی یا قوتابیێن قوناغا سیێ پشکا دارستان
April 30, 2018, 6:45 p.m.

گەشتا زانستی یا قوتابیێن قوناغا سیێ پشکا دارستان ل دور بابەتێ (دارستانێن باژێران) وانە (پارک)، وانە هاتە

شلوڤکرن ژلایێ ماموستا هونر سفر مهدی