گەشتا زانستی یا قوتابیێن قوناغا دووێ پشکا گەشتیاری و توریزما ژینگەهی
April 30, 2018, 8:03 p.m.

گەشتا زانستی یا قوتابیێن قوناغا دووێ پشکا گەشتیاری و توریزما ژینگەهی ل دور بابەتێ
Ecological Surveying
المسح البيئى، بابەت هاتە شلوڤەکرن ژلایێ ماموستایان (م. أحمد محمد حسن و م. هونر سفر مهدى)