گه شتا زانستي يا قوتابيێن قوناغا سيێ پشکا گه شتياري و توريزما ژينگه هێ
Jan. 15, 2019, 12:12 p.m.

گه شتا زانستي يا قوتابيێن قوناغا سيێ پشکا گه شتياري و توريزما ژينگه هێ لدور بابه تێ Recreational wildlife management 
ب سه ر به رشتيا ماموستا احمد محمدحسن