پێشوازی ل قوتابیین تازە وەرگرتی کر یێن قوناغا ئێك
July 15, 2017, 2:56 p.m.

ئه ڤرو روژا سئ شه مبي 21/2/2017 ل پشكا #دارستان ب ئاما دەبونا هاريكارێ راگرێ کولیژێ و سەروکێ پشکێ وستافێ ماموستایان پێشوازی ل قوتابیین تازە وەرگرتی کر یێن قوناغا ئێك ل پشکا ناڤبری