سەرەدانا نەمامگەها مالطایێ
July 7, 2019, 9:50 a.m.

ئەڤرو رێكەفتی ٣/٧/٢٠١٩ روژا چارشەمبی قوتابیێن پشكا ئاخ و ئاڤێ یێت پشكدار د خولا هاڤینێ دا سەرەدانا نەمامگەها مالطایێ كر 
ب سەرپەرشتیا ماموستا عزالدین علی