ئەنجامدانا وورک شوبێ تایبەت سەر ب پشکا پاراستنا رووەکی ڤە
July 3, 2018, 9:06 p.m.

ئەنجامدانا وورک شوبێ تایبەت سەر ب پشکا پاراستنا رووەکی ڤە بناڤێ

Pilot Agriculture project between College of Agriculture (UOD) and (GIZ)