د هەوەكا پاقژكرنێ دا ل بانێ ئاڤاهیێ پشكا پاراستنا رووەكی
Dec. 3, 2020, 11:59 a.m.

هەوەكا پاقژكرنێ دا ل بانێ ئاڤاهیێ پشكا پاراستنا رووەكی و ب حازربونا هاریكارێ راگری دكتور #بهزاد_محمد_طاهر و بەرپرسێ یەكا كێلگە و پروژان ماموستا هوگر عصمت ستافێ یەكا ناڤبری رابون ب. پاقژكرن و شیشتنا بانی و ئەف هەوە دێ كولیژێ هەمیێ ڤەگریت