دوماهیك ئینانا خولا رەوشەنبیرییا گشتی
May 25, 2019, 4:26 p.m.
دوماهیك ئینانا خولا رەوشەنبیرییا گشتی ئەوا هاتیە سازكرن ژلایێ تورا پێگەهاندنا هەڤژیانێ كو ئەف خولە بو ماوێ سێ روژا بو و بو قوتابییێ قوناغا دووێ یێت پشكا بەروبومێ كێلگەی ژلایێ راهێنەرێ تورا قوتابیێن كولیژا مە #شیلان_ادریس و هەروەسا دگەل دوو راهێنەرێت دی

هاتە سازكرن