ستافێ ئەکادیمی

                    نزار امین محمد
نزار امین محمد Law private-law
ماموستايێ هاريكار
Civil law