ستافێ ئەکادیمی

                    نيركز مهدي موسى
نيركز مهدي موسى None
ماموستایى هاریکار
None