ستافێ ئەکادیمی

                    حسن حمزة جمیل
حسن حمزة جمیل None
ماموستا هاریکار
None