كارگێرى كار
April 15, 2023, 10:12 p.m.

ڤە ديتن 

سە رکردايە تی - داهێنان

په‌یاما به‌شێ كارگێری 

پێشوازيا قوتابيێن ئامادە يی ژ هە می پارچێن کوردستانێ زانستی تيوری و پراتيکی ب دەست وان ڤە دئينيت د کارگێريا کاری دا بمە رە ما بە رهە ڤکرنا کومە کا خورتێن خودان شيان د دە  زگە هێن جڤاکی يێن کوردستانی دا لسە ر پلانێ و رێکخستنێ و کونترول کرنێ ورێبە ریيی دا.