کۆنگرێ جیهانیێ کوردی هاتە هەلوەشاندن
March 5, 2023, 4:16 p.m.

هەوەیێن رێزدار ئاگەهداردکەینکۆنگرێ جیهانیێ کوردی، ئەوێ بڕیار بوو ل ل ٨-١٠ـی ئادارا ٢٠٢٣ بهێتە گێڕان، ژلایێ سازیا رێکخەر WKC هاتە هەلوەشاندن.


لژنا رێکخەرا کۆنگرەی لزانکۆیا دهۆک