گەنگەشا ناما ماستەرێ
يوليو 1, 2017, 5:30 ص

 گەنگەشە کرنا ناما ماستەرێ یاقوتابی محمد ادريس حمتوش قوتابیێ زانکۆیا میسل