به‌شێن نافخۆ

ئاگەهداری
ئاگەهداری
Nov. 6, 2020, 12:39 a.m.

گشت قوتابیێن زانکویادهوک ئاگەهداردکەین کو لروژا ئێک شەمبی رێکەفتی 2020/11/8 قوتابیێن قوناغا(دوو) بتنێ یێن هەمی کولیژان وهەمی کولیژێن سیستەمێ وەرزی (سیستەمێ کورسات) دخوینن سەرەدانا لژنێن بەلافکرنا بەشێن نافخویی بکەن  ژبو ئاکنجیبوناوان ل بەشێن نافخ...

پتر زانین