ستافێ ئەکادیمی

                    نسرين عبدالله محمد طاهر
نسرين عبدالله محمد طاهر None
ماموستا
زمان /ریزمان