ستافێ ئەکادیمی

                    نصير عبدالسلام عبدالرحمن
نصير عبدالسلام عبدالرحمن ستافێ فێرکنێ
بروفيسور
نەخوشیێن خوینێ