پلانسازیا شار
Sept. 4, 2023, 2:12 p.m.

ئەرکێن بەشی

  • پەروەردەکرنا بسپوران ب ئەزموونەك بلند و زانیاریێن زانستی د پلانسازیا شاران و نەخشەدانانێ دا.
  • پەروەردەکرنا پلانەر و دیزانەرێن شاران یێن پاشەروژێ داکو بشێن ئاستەنگێن باژێرسازی یێن کومەلایەتی و ئابوری و ژینگەهێ شیکاربکەن و چارەبکەن.
  • پەروەردەکرنا پلانەرێن شاران بو شیکارکرن و پلان دانانا شێوازێ باژێران، ئایا کەڤنە یان نییە، ل گەل چەندین زانیاریێن تەکنیکی گرێدای ڤی بابەتی.
  • ب فێرکرنا فێرخوازان دەربارەی نیترین زانیاری و تەکنیکێن پلاندانان و نەخشەدانانا شاران، ئارمانجا مە بەرهەمهینانا بسپورێن کو بشێن بسەرکەفتیانە پێشبرکیێ بکەن لسەر ئاستێن ناڤخووی و هەرێمی و جیهانی.

ئارمانجێن بەشی

  • پەروەردەکرنا بسپورێن پاشەروژێ بو شیکارکرنا ئاریشێن ئالوزێن نەخشەدانانا شاران و پەیداکرنا چارەسەریێن داهێنانە و نوژەن و دومدرێژ و کێم مەزاختن برێکا تێکەلکرنا شیانێن نەخشەدانان و ئەندازیاریێ.
  • پەروەردەکرنا قوتابیان داکو شیانێن پێدڤی هەبن بو کارکرنێ لسەر پروژێن شاران پشتی دەرچوونێ.
  • دابینکرنا ئالاڤێن پێدڤی بو قوتابیان دا بشێن ئاریشێن گەشەکرنا شاران دیاربکەن و چارەسەریێ بو نەخشەدانانا داهاتوو ببینن.
  • فێرکرنا قوتابیان دەربارەی چەوانییا دروستکرنا ماستەرپلانا سەرانسەری باژێران و یا تایبەت ب تاخان ڤە.
  • پێشڤەبرنا لێکولینێن دبوارێ زانستی دا و گرێدانا وێ ب ستراتیجیێن گەشەکرنا کوردستانێ یێن دومدرێژ.