رێنما
Jan. 3, 2019, 12:21 p.m.

رێنمایێن تاقیکرنان

لیژنا ئەزموونان ل کولیژا مە یا پەروەردا وەرزشى خواندنا ئێڤاران داخوازێ ژ گشت قوتابیان دکەت لدیف ئەڤان رێنمایێن تاقیکرنێن وەرزێ ئێکێ بو سالا خواندنێ ( 2018 / 2019 ) خواندنا ئێڤاران بچن چونکە بەروڤاژی دێ ژ تاقیکرنێ بێ بەهربیت لەورا هیڤیە هەمى قوتابى پێگێریێ پێ بکەن

سەرکەفتنێ بو گشت قوتابیێن خوشتڤی دخوازین