ستافێ ئەکادیمی

                    احمد محمد حسين
احمد محمد حسين None
ماموستا / قوتابیێ دکتورایێ
Differential Equations
  • ماستەر(زانست-ماتماتیک)، کولیژا زانست، زانکویا سه لاحه ددين، هەرێما کوردستان، عراق 2015-2011
  • بکالولریوس- ماتماتیک، کولیژا زانست، زانکویا سه لاحه ددين ، هەرێما کوردستان، عراق، 2008-2009
 • 1 POLYNOMIAL INVERSE INTEGRATING FACTORS FOR CUBIC SYSTEMS, Journal of University of Duhok, Vol. 18 ,No.1 (Pure and Eng. Sciences), PP. 144-154,2015.

   https://doi.org/10.26682/eissn.2521-4861

  2-  INVERSE INTEGRATING FACTORS OF  CUBIC POLYNOMIAL SYSTEM, Journal of Garmian university , Vol.1, (An Academic and Scientific Journal  issued by  Garmian university), PP. 156-164, 2015, ISSN 2310-0087.

  https://doi.org/10.24271/garmian.148

  3-  POLYNOMIAL INVERSE INTEGRATING FACTORS, FIRST INTEGRAL AND NON-EXISTENCE OF LIMIT CYCLES IN THE PLANE FOR QUADRATIC SYSTEMS, Science Journal of University of  Zakho (SJUOZ) , Vol. 5, No.2, PP. 232-238,june-2017.

  https://doi.org/10.26436/hjuoz

  4- UMERICAL SOLUTION OF SYSTEM OF DAMPED FORCED OSCILLATOR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS, Cihan International Journal of Social Science,  Issue,Vol. 1, No.1 , P. 22 (Jul. – Sep. 2017); ISSN 2523- 2002 .

  http://cijss.duhokcihan.edu.krd/index.php/cijss/indexing

  5- OPTIMAL PRODUCTION OF BRA BLOCK FACTORY BY USING SIMPLEX METHOD , Academic Journal of Nawroz University (AJNU) , Issue, Vol. 7, No.3, P. 10-16 (20-06-2018).

  https://doi.org/10.25007/ajnu.v7n3a195

  6-  ON EXISTENCE INVERSE INTEGRATING FACTORS AND FIRST INTEGRALS FOR CUBIC IN 2D AUTONOMOUS DIFFERENTIAL SYSTEM, ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences, [S.I.], Vol. 30, No.3, PP. 56-72, june-2018. ISSN 2412- 3986.

  http://dx.doi.org/10.21271/ZJPAS.30.3.7

 • Calculus I, II -Optimization – Operations Research – Numerical Analysis -Complex Analysis  –  Graph Theory –Differential Equations- Integral equation – Abstract Algebra – Mathematical analysis – Mathematical Statistics – Linear Algebra …etc

 • First Stage      : Calculus.

  Second Stage  : Mathematics and Statistics - MATLAB, Probability-ODEs.

  Third Stage     : Partial Differential Equations

  • Supervision of Undergraduate Student’s Projects

 • Conferences


  • 2009   Certificate Of Participation (Conference) on" The First Iraqi-French Mathematics  Conference In Cooperation With  College Of Science,  Salahaddin University -Erbil ", Kurdistan region-Iraq.

   

  • 2014   Certificate Of Participation (Conference) on " Cimpa-Unesco  Kurdistan-Iraq -Research School Inverse Problems: Theory And Applications  Salahaddin University -Erbil ", Kurdistan region-Iraq.

   

  • 2015   Certificate Of Participation (Conference) on "  In The 2nd Scientific  Conference In Garmian University " , Kurdistan region-Iraq.

   

  • 12-17 March 2017   Certificate Of Participation (Conference) on " Topics In Algebraic Number Theory And Diophantine Approximation, Salahaddin University,College Of Science ",  Kurdistan region-Iraq.

   

  • April 18th To 20th, 2017 Certificate Of Participation (Conference) on " 2nd International Scientific Conference,  University Of Zakho ",  Kurdistan region-Iraq.

   

  • 5 August 2017 Certificate Of Participation (Conference) on " At The First Conference  at Cihan University -Duhok  Under The Slogan Towards New Economic Horizons For Building Kurdistan Region",  Kurdistan region-Iraq.

   

  • 2019   Certificate Of Participation (Conference) on "Attendance conferences Science ", at University of Duhok, Duhok, Kurdistan region-Iraq.

   

  Training Courses


  • 2010: Computer Efficiency Certificate Salahaddin University  -College Of  Education -Kurdistan region-Iraq.
  • 2011: English Language Proficiency Certificate Salahaddin University -Erbil / Language Centre - Kurdistan region-Iraq.
  • 2015   Methods of Teaching course on " Training and Development Center", at University of Duhok, Duhok, Kurdistan region-Iraq.

 •   009647504889317
    ahmad.husien@uod.ac

 • لا توجد سيرة ذاتية