سمینار. دکتورە نفیسە
Nov. 21, 2023, 2:12 p.m.

گێرانا سمینارێ

دکتۆرە نفیسە سمینارەک ب ڤی ناڤونیشانی:

سیمایێن کورتە چیرۆکا ژنێ ل دەڤەرا بەهدینان ل بەر روناهیا فیمینزمێ ل رۆژا سێشەمبا بهێت۲۱--١١-- ٢٠٢٣ دەمژمێر ۱۱ێ سپێدێ پێشکێشکر.