ستافێ ئەکادیمی

                    بیوار حجی توفیق
بیوار حجی توفیق
ماموستا هاریکار