ستافێ ئەکادیمی

                    سعاد عبدالله محمد عبدالله
سعاد عبدالله محمد عبدالله
ماموستا هاریکار
جوگرافیا رامیاری