ستافێ ئەکادیمی

                    فیراس عبدالمجيد أمین
فیراس عبدالمجيد أمین وانه بیژ
ماموستا یێ‌ هاریكار
Orthodontics