ستافێ ئەکادیمی

                    د.بهار جەعفەر سلێڤانی
د.بهار جەعفەر سلێڤانی راگرێ کولیژا پزشکی ددان
پروفیسورى هاريكار
Conservative