ستافێ ئەکادیمی

                    بشكوش جعفر عبداللة
بشكوش جعفر عبداللة
ماموستا