ستافێ ئەکادیمی

                    ادهم اسماعيل خوديدا
ادهم اسماعيل خوديدا None
ماموستا
None