ستافێ ئەکادیمی

                    سوزان سعید محمد
سوزان سعید محمد None
هاریکارا فەکولەرى
زمان /زمانفانییا پراکتیکى