ستافێ ئەکادیمی

                    شیماء احمد سلیم
شیماء احمد سلیم بریاردەرا پشکى
ماموستايى هاريكار
ئەدەب\ئەدەبى زاروکا