ستافێ ئەکادیمی

                    مهاباد ازاد تحسین
مهاباد ازاد تحسین None
ماموستايى هاريكار
ئەدەب\ئەدەبى نوى