ستافێ ئەکادیمی

                    هلبين محمد حسين
هلبين محمد حسين None
ماموستا
ئەدەب\ئەدەبى نوى