ستافێ ئەکادیمی

                    چیمن نظام الدين محمود
چیمن نظام الدين محمود None
ماموستا
زمان /زمانفانییا جفاکى- دەرونى