ستافێ ئەکادیمی

                    طارق عبدالله حسين
طارق عبدالله حسين
ماموستايی هاريكار
 • بكالوريوس ب ژمیریاری - زانكويا ميسل - 1992

  ماسته ر ب ژمیریاری - زانكويا ميسل - 2007

 •   07507450620
    tariqoramar@gmail.com

 • داونلود