ورکشوپێ: د. نفيسه اسماعيل طه و هوزانڤان مؤيد طيب و هوزانڤان تحسين ناڤشکی و
Feb. 28, 2023, 11:48 a.m.

گێرانا ورکشوپێ

ورکشوپەک ب ناڤو نیشانێ ((تێکستێ ئەدەبێ دناڤبەرا نڤێسەری و رەخنەگریدا )) ل روژا 28/2/2023 ژلایێ

(د.نفيسه اسماعيل حاجي) و
هوزانڤان(مؤيد طيب) و هوزانڤان رەخنەگر(تحسين ناڤکی) ل هوڵا سمیناران - کولیژا زمانان ل دەمژمێر 11:00 هاتە پێشکێشکرن