کاوە
Dec. 20, 2023, 2:32 p.m.

پیروزبایی

پیروزباهیێ ل ماموستا و برایێ هێژا (کاوە طاهر ظاهر) دکەین بهەلکەفتا وەرگرتنا ناسناڤێ (پروفیسورێ هاریکار) د بوارێ (زمان) دا و نەخشە ل تمامیێ وەرگرتنا دکتورایێ و پلەیێن بلندتر...

پیروز و سەرکەفتی بی 🤍🤍👏👏👏