سمینار د. نازەنین
April 12, 2023, 8:41 p.m.

ل روژا چوارشەمبیێ ژ لایێ د. نازەنین سمینارەک بناڤونیشانێ(وشەی لێکدراو لە ڕووی ناوروکەوە) ل دەمژمێر 10:30 ل کولیژا زمانان هاتەپێشکێشکرن.