سمینار د. شلێر نایڤ و د. ڤیان ابراهیم و م. احمد محمد جاسم
Jan. 29, 2023, 3:52 p.m.

ماموستا(د. شلێر نایف و د.ڤیان ابراهیم و م. احمد محمد جاسم) سمینارەک بۆ ماموستایێن پشکا زمانئ کوردی پێشکێشکرن، ب ناڤێ( پێداچوونا ڕێنڤێسێ ل پشکا زمانێ کوردی) ل روژا ۲۹/۱/۲۰۲۳ ل دەمژمێر ۱۱ی سپێدێ ل هوڵا سمیناران ل کولیژا زمانان.