تاقیکرنا تونستا زانستی
Jan. 29, 2023, 10 p.m.

ئێکەمین تاقیکرنا توانستا زانستی ب شێوەیەکێ ئونلاین ل کولیژا زمانان ل پشکا زمانێ کوردی هاتە ئەنجامدان .

ئەڤرو رێکەڤتی ١٩/٥ /٢٠٢٠ تاقیکرنا توانستا زانستی ب شێوەیێ ئونلاین بۆ بەرێز (بارزان طاهر احمد)ی هاتەئەنجامدان لیژنە ژ ئەڤان بەرێزێن ل خارێ پێکهاتبوو

١- پ. ه. د. محسن عارف صالح .......سەروک لیژنە

٢- په. د. مسعود جمیل رشید......... ئەندام 

٣- د. هڤال سلیم طیب ......... ئەندام