ئاگەهداریەک لدۆر دەستپێکرنا سالا نوی یا خواندنێ
Aug. 19, 2022, 12:08 p.m.

سەرۆکاتیا زانکۆیا دهۆک رادگەهینیت کو ل رۆژا پێنجشەمبی رێکەڤتی 2022/9/1 دەواما فەرمی یا مامۆستایان دەستپێدکەت و ل رۆژا ئێکشەمبی رێکەڤتی 2022/9/4 سالا خواندنێ (2022-2023) بۆ قوتابیان دەستپێدکەت.