نوچە
فیربونا ئاشتیێ
Oct. 20, 2016, 3 p.m.

سه نته رى خاندنیت ئاشتیى رابویه گیرانا سمینارکى(فیربونا ئاشتیى)ب ئامادبوونا پ/د.مصلح دهوکى

پتر زانین
سمینار
Sept. 28, 2016, 4:30 a.m.

رێکخراوا قەندیل سیمینارەک گێرایە بو قوتابیێن زانکویا دهوک

پتر زانین
گه نگه شه ماسته رێ
Sept. 7, 2016, 4 a.m.

گەنگەشا ناما ماستەرێ یا قوتابیێ زانکویا موسل (بلال سعید دیوەچى) هاتیە ئەنجام دان
 ل سەنتەرێ قوتابیان

پتر زانین
گه نگه شا ناما ماسته رى
July 26, 2016, 3 p.m.

گه نگه شا ناما ماسته رى یا قوتابی (غائب حازم محمد)کولیژا په روه ردا زانکویا میسل هاته ئه نجامدان

پتر زانین
ناما ماسته رێ
June 30, 2016, 4 a.m.

ناما ماسته رێ یا قوتابى ( عمار زهیر مجید) - زانکویا موسل  هاتیه گه نگه شه کرن  ل سەنته رێ قوتابیان ل زانکویا دهوک
ل ژێر دروشمێ (تحسین مدونە تناقل البیانات و الصوت فی منضومە اتصلات سکادا )

پتر زانین
خولەکا راهینانێ یا هەیڤا سور یا عیراقى - لقێ دهوک
June 9, 2016, 7 a.m.

خولەکا راهینانێ یا هەیڤا سور یا عیراقى - لقێ دهوک هاتیه ئەنجام دان
ل دور هشیاربونا هەرفینا سکرێ موسل   بو خو به خشێن لقا خو

پتر زانین